De Hollandse Herder: Een buitengewoon gewone hond

Hoezo buitengewoon gewoon?
De Hollandse Herder is een leuke, intelligente en actieve hond met een groot uithoudingsvermogen. Daarnaast is hij ook nieuwsgierig, eigenwijs, ondernemend en vasthoudend. De Hollandse herder heeft veel beweging en geestelijke uitdaging nodig, maar vooral een rustige, stabiele leiding van de eigenaar. Hij is gevoelig en trouw en hecht zich snel aan het gezin.
Van oudsher werd de Hollandse herder gebruikt voor het hoeden van schaapskuddes. Samen met de herder zorgt de herdershond ervoor dat de schapen niet op akkers en velden komen welke niet door de schapen begraasd mogen worden. De hond werd ingezet om de grenzen te bewaken.
Tegenwoordig wordt de Hollandse herder gebruikt als actieve huishond, maar ook als sporthond of werkhond in verschillende richtingen zoals bijvoorbeeld speurhond, politiehond, agility, obedience etc. Zelfs de oorspronkelijke functie als hoeder van schapen wordt tegenwoordig weer uitgeoefend.

Buitengewoon gewoon qua uiterlijk
De Hollandse herder is er in drie variëteiten: De Kortharige, Langharige en Ruwharige Hollandse Herder. De kleuren kunnen zijn: goudgestroomd (bruine ondergrond) en zilver gestroomd (grijze ondergrond).
In de rasbeschrijving staat het volgende:
Algemeen voorkomen: een middelgrote, middelzware, goed gespierde hond die krachtig en evenredig gebouwd is. Een hond met veel uithoudingsvermogen, een levendig temperament en een intelligente uitdrukking.”
Onder middelgroot wordt verstaan: een schofthoogte van 57-62 cm voor de reuen en 55-60 cm voor de teven.

 

Buitengewoon gewoon qua karaktereigenschappen
Volgens de rasstandaard: “Zeer trouw en betrouwbaar, steeds oplettend, waakzaam, actief, zelfstandig, met doorzettingsvermogen, intelligent, bereid te gehoorzamen en begaafd met de ware herdershondenaard”. De Hollandse Herdershond werkt graag samen met de baas en hij voert een taak, die hem wordt opgedragen, zelfstandig uit. Hij is gehecht aan het gezin, maar vaak wel meer gericht op de eigenaar.
De bovengenoemde eigenschappen zijn in aanleg bij de Hollandse Herder aanwezig: de mens naast de hond (eerst de fokker, later de eigenaar) zal ervoor moeten zorgen dat deze eigenschappen ook ten volle tot ontwikkeling komen. Dat zal tijd, inspanning en zo nu en dan het nodige doorzettings vermogen vergen. Over het algemeen is de Hollandse herder goed gehoorzaam te krijgen, wel kunnen ze bij onvoldoende leiding het nodige zelf gaan ‘regelen’. Een duidelijke, consequente en positieve aanpak is daarom belangrijk bij de opvoeding van een Hollandse herder.
Zonder de andere karaktereigenschappen tekort te willen doen noemen wij in het bijzonder: zijn trouw, zijn oplettendheid en zijn zeer actief zijn. Deze eigenschappen maken hem tot wat hij binnen het gezin is: een pientere, oplettende en werklustige hond aan wie niets ontgaat.
Dat ziet u overigens al in de pup. Een jonge Hollandse Herder is onvermoeibaar, altijd in beweging en op onderzoek uit, kijkend tot waar hij kan gaan. U zult de pup in zijn ‘actief-zijn’ tegemoet moeten komen door veel met hem bezig te zijn en hem daarbij spelenderwijs te leren wat wel en niet kan/mag. Consequent zijn is daarbij van essentieel belang.
Daarnaast is hij uitdagend. Dat lijkt misschien erg parmantig bij een jonge hond, maar u zult dit zodanig moeten begeleiden dat de hond te allen tijde zijn grenzen kent. Ook is de Hollandse Herder nieuwsgierig. Hij wil graag meer dan de omheinde tuin of het bekende straatje om. Behalve beweging heeft hij ook denkwerk nodig in de vorm van voerpuzzels, speurspelletjes of aanleren van verschillende oefeningen. Beloon goed gedrag zodat het de hond iets oplevert in plaats van het bestraffen van ongewenst gedrag. Beter is ongewenst gedrag te voorkomen of te negeren. De Hollandse herder is gevoelig voor stemmingen, een harde aanpak is niet nodig en werkt vaak averechts. Bent u echter bereid om tijd en aandacht in hem te investeren en geeft u hem duidelijk leiding dan hebt u aan de Hollandse Herder een betrouwbare en weinig eisende hond: gewoon een buitengewone hond!

Over het algemeen is de Hollandse Herder een kindvriendelijke hond. Natuurlijk moet u de hond nooit zonder toezicht met een kind alleen laten, maar dat geldt voor alle honden! Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen leren om op de juiste manier met de hond om te gaan.

 


Buitengewoon gewoon qua gezondheid
De Hollandse Herder is nooit een modehond geworden met als grote voordeel dat het nog altijd een gezonde hond is die een hoge leeftijd kan bereiken. Honden van 13 jaar en ouder zijn dan ook beslist geen uitzondering. De ouderdieren die binnen de Vereniging voor de Hollandse herder voor de fokkerij worden ingezet, moeten voldoen aan gezondheidseisen zoals heupdysplasie (HD), elleboogdysplasie (ED) en epilepsie. Door niet met ouderdieren te fokken die lijden aan erfelijke aandoeningen, houd je de populatie gezond voor de toekomst.

Vereniging voor de Hollandse Herder
De rasvereniging is ontstaan vanuit een groep Korthaarfokkers en in 1993 als VKHH (Vereniging Kortharige Hollandse Herder) geregistreerd. De vereniging streeft er naar gezonde honden te fokken; gezond in alle opzichten. Daarom mag er binnen de vereniging niet zomaar een nestje gefokt worden. De beide ouderdieren moeten een fokgeschiktheidskeuring met goed gevolg hebben afgelegd; waaronder gezondheidsonderzoeken op HD en ED, een gedragstest en moeten qua uiterlijk voldoende rastypisch zijn en voor zover bekend vrij zijn van erfelijke gebreken.
Sinds 2011 is de vereniging aangesloten als lid van de Raad van Beheer en is de naam gewijzigd in Vereniging Voor de Hollandse Herder. De VVHH behartigt dus nu ook de belangen van de Ruw- en Langhaar, maar gezien de jarenlange kennis en ervaring met de Korthaar ligt daar vooralsnog onze kernactiviteit. Onze vereniging staat open voor de andere variëteiten en wil graag in overleg met fokkers en liefhebbers bekijken wat de VVHH kan betekenen voor de fokkers van Ruw- en Langharige Hollandse Herders. Uiteraard binnen de kaders en regels die we inmiddels succesvol hebben geïmplementeerd in onze verenigingsstructuur.

De Fokkersraad
Als leden willen gaan fokken, worden ze automatisch lid van de Fokkersraad. Dat is statutair vastgelegd. De Fokkersraad bepaalt, samen met het bestuur, hoe de fokmaatregelen zijn. De fokkers zelf bepalen dus met elkaar de inhoud van de reglementen; zij onderschrijven het fokreglement en zullen deze naleven.

De Aankeuring of Fokgeschiktheidskeuring
De honden, waarmee gefokt gaat worden (reuen en teven), dienen met goed gevolg te worden aangekeurd. Een aankeuring vindt plaats wanneer de honden tenminste 18 maanden oud zijn. De honden worden beoordeeld op drie onderdelen:  exterieur, gedrag en gezondheid.
Voor het exterieur (uiterlijk van de hond) kijkt de keurmeester of het uiterlijk  binnen de rasstandaard valt.
Het gedrag wordt beoordeeld door een gedragskeurmeester die de honden op diverse onderdelen keurt: hoe is de hond ten opzichte van mensen, vreemde geluiden, visuele attributen etc. De hond mag gerust wel eens ergens van schrikken, er wordt gekeken hoe de hond zich dan weer herstelt.
Voor de  gezondheid kijken we naar meerdere gegevens: de heupdysplasie HD-uitslag, elleboogdysplasie ED-uitslag, naar het voorkomen van epilepsie bij de voorouders en de gegevens over de honden die we van de fokker dan wel van de eigenaar ontvangen. Samen geeft dat een totaalbeeld van de hond.
De gedragstest wordt afgenomen door een gedragskeurmeester. De bedoeling is om extreem bange en/of agressieve honden uit te sluiten voor de fokkerij. Wat het exterieur betreft moet de hond voldoen aan de rasstandaard van de Hollandse Herder. 

Actieve begeleiding bij het fokken
Als vereniging staan wij voor een actief en gezond fokbeleid. Omdat onze Hollandse Herder nooit een modehond geweest is, zijn de aantallen behoorlijk gedaald en behoort hij nu tot de zeldzame huisdieren. Wij zien dan ook graag dat onze leden, die hier ruimte en tijd voor hebben, een nestje fokken. Vanuit de vereniging wordt u ondersteund met een infomap en persoonlijke begeleiding als het nestje geboren is. Er is een wachtlijst voor pups, dus ook met het plaatsen van de pups wordt er hulp geboden.

De aanschaf van een pup
De pups die worden aangeboden door fokkers aangesloten bij de rasvereniging VVHH zijn gefokt volgens de fokreglementen en gezondheidseisen van de vereniging. De ouderdieren hebben een uitgebreide keuring ondergaan en hebben het fokgeschiktheidscertificaat behaald.
De pups worden met officiële stamboom en Europees dierenpaspoort geleverd. Ze zijn ingeënt, ontwormd, gechipt en geregistreerd.
De richtprijs op dit moment is € 1000,-  tot € 1250,- en de levering wordt via een koopovereenkomst bevestigd. Daarnaast ontvangt u een zogenaamd puppypakket: een gratis lidmaatschap van de rasvereniging voor lopende jaar, het boek ‘Een puppy in huis’ van Martin Gaus en artikelen met opvoedkundige tips en adviezen.

De Hollandse Herder:  Een buitengewoon gewone hond qua uiterlijk, karakter en gezondheid.
Wij doen als vereniging ons best dat ook zo te houden.

Voor meer informatie:
secretariaat@vereniginghollandseherder.nl

Back To Top