De VVHH is ontstaan in 1989 toen een aantal Korthaar fokkers zich afscheidde van de NHC om als Fokgroep Kortharige Hollandse Herder verder te gaan.

De reden tot afscheiding van de NHC was de onenigheid over het fokreglement. Daar waar de Korthaarfokkers een strenger fokreglement wilden hanteren, wilden de Langhaar- en Ruwhaarfokkers daar niets van weten. Aangezien er niet te praten viel over een compromisregeling met 3 verschillende reglementen voor elke variëteit, nam een deel van de Korthaarfokkers het besluit om apart van de NHC door te gaan.

In de beginjaren 1989 t/m 1993  bestond de Fokgroep uit 15 fokkers en werden gemiddeld 9 nesten jaarlijks gefokt. Er werd een fokgeschiktheidskeuring ontwikkeld met een gedragstest en een exterieurkeuring. De gedragstest is een afgeleide van de zogenaamde MAG-test en is door ethologen van de Universiteit Utrecht van een termenlijst voorzien.

In de beginjaren waren de meest ervaren fokkers degene die de testen en keuringen afnam, later zijn daar gekwalificeerde keurmeesters voor gezocht om zo de onafhankelijkheid van de Fokgroep te waarborgen.
Op 12 maart 1993 werd de Fokgroep een vereniging met statuten en huishoudelijk reglement onder de naam Vereniging Kortharige Hollandse Herder (VKHH). In 2012 werd het lidmaatschap bij de Raad van Beheer aangevraagd. Het lidmaatschap werd goedgekeurd onder voorwaarde dat de VKHH haar statuten en naam zou veranderen en de belangen zou gaan behartigen van alle variëteiten van de Hollandse Herder.

De naam is sindsdien veranderd in VVHH: Vereniging voor de Hollandse Herder

Back To Top