Fokgeschiktheidskeuring voor honden

Een aankeuring vindt plaats wanneer de honden tenminste 18 maanden oud zijn. De honden worden beoordeeld op drie onderdelen:
Exterieur, gedrag en gezondheid.

Voor het exterieur (uiterlijk van de hond) kijkt de keurmeester of het uiterlijk  binnen de rasstandaard valt.
Het gedrag wordt beoordeeld door een gedragskeurmeester die de honden op diverse onderdelen keurt: hoe is de hond ten opzichte van mensen, vreemde geluiden, visuele attributen etc. De hond mag gerust wel eens ergens van schrikken; er wordt gekeken hoe de hond zich dan weer herstelt.
Voor de gezondheid kijken we naar meerdere gegevens: de HD- en ED-uitslag van de Raad van Beheer en de gegevens over de honden die we van de fokker dan wel van de eigenaar ontvangen. Samen maakt dat een totaalbeeld van de hond.

De uiteindelijke uitslag van de aankeuring wordt u naderhand toegezonden. Indien aan alle voorwaarden is voldaan ontvangt u voor uw hond het  Certificaat van Fokgeschiktheid en mag uw hond voor de fokkerij worden ingezet binnen de VVHH.
De aankeuring is om meerdere redenen belangrijk:
Het is van belang om te weten of we met de fokkerij op de goede weg zijn. Kunnen de binnen onze vereniging gefokte honden zich naar buiten toe goed gedragen: zijn ze niet overmatig agressief of extreem bang?
Zijn ze gezond en hebben ze bijvoorbeeld geen HD-probleem? Kortom het verkrijgen van al deze gegevens is noodzakelijk om ook in de toekomst goed en verantwoord te kunnen fokken.
Als een eigenaar met zijn hond wil gaan fokken of zijn hond wil laten dekken, is het binnen de VVHH noodzakelijk dat de hond is aangekeurd.

De aankeuring vindt plaats in Almere Buiten op het terrein van Politiehondenvereniging De Vriendschap
Terrein van Politiehondenvereniging “De Vriendschap”
H.W. Heinsiusweg
Almere-buiten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter.

Back To Top