Het in deze privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de ‘Vereniging voor de Hollandse Herder (VVHH)’ verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.
Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 3 mei 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.vereniginghollandseherder.nl bekend gemaakt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
De Vereniging voor de Hollandse Herder (hierna verder aangeduid als VVHH) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van de VVHH, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of inschrijfformulier aan de VVHH heeft verstrekt. De VVHH kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • bankrekeningnummer
 • telefoonnummer, emailadres, IP-adres
 • naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw hond(en)
 • uitslagen van uw hond(en) op clubdagen, clubmatches, tentoonstellingen, (fokgeschiktheids)keuringen en andere wedstrijden ter publicatie in ons clubblad en op onze website
 • resultaten van (gezondheids)onderzoeken van uw hond(en) ter publicatie in ons clubblad en op onze website
 • foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad en op onze website / Facebook pagina
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

WAAROM DE VVHH DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
De VVHH verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen via telefoon, post of email als u daar om verzoekt, en/of om de door u gebruikte diensten van de VVHH  te verlenen zoals bijvoorbeeld:

 • afhandelen van uw betaling van het lidmaatschap;
 • toesturen nieuwsbrief, clubblad, uitnodigingen etc;
 • deelname aan activiteiten van de VVHH;
 • ten behoeve van het fokbeleid en fokkerijzaken

HOE LANG VVHH GEGEVENS BEWAART
De VVHH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de dienstverlening te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien de gewenste dienstverlening van de VVHH door u wordt opgezegd.

DELEN MET ANDEREN
De VVHH verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening aan u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien de VVHH voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft de VVHH als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.
Huidige status per 1-1-2018:

 • De VVHH maakt geen gebruik van diensten van derden
 • De VVHH verstrekt jaarlijks de NAW-gegevens van haar leden aan de kennelclub ‘Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland’, waarbij de VVHH aangesloten is. Dit is een verplichting voortvloeiende uit het lidmaatschap als erkende rasvereniging bij de Raad van Beheer.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van de VVHH worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De VVHH gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de VVHH: secretariaat@vereniginghollandseherder.nl.  De VVHH zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
De VVHH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de VVHH maakt gebruik van een SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De computers met persoonlijke gegevens zijn beveiligd via beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de VVHH verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met de VVHH via het emailadres: secretariaat@vereniginghollandseherder.nl.

CONTACTGEGEVENS
https://www.vereniginghollandseherder.nl is een website van de VVHH en is als volgt te bereiken:

Vereniging voor de Hollandse Herder (VVHH)
Vijfven 3, 1749 DB Warmenhuizen
secretariaat@vereniginghollandseherder.nl

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 40048633

Back To Top