De Fokkersraad

Als vereniging staan wij voor een actief fokbeleid. Leden die met hun hond willen fokken of al actief zijn in de fokkerij zijn automatisch lid van de fokkersraad.
De fokkersraad is een statutair geregeld overlegorgaan. De fokkersraad heeft als taak het formuleren en begeleiden van het fokbeleid van de vereniging.
De fokkersraad bestaat uit het dagelijks bestuur van de vereniging en alle leden die zich daadwerkelijk bezighouden met het fokken van de Hollandse Herder en anderen, die op voorstel van het bestuur of de algemene vergadering, door het bestuur in de fokkersraad zijn toegelaten.
De fokkersraad geeft richtlijnen voor de fokkerij van de Hollandse Herders. Deze richtlijnen worden steeds in de Fokraadsvergadering geformuleerd en zijn van kracht tot het moment dat wijzigingen cq aanvullingen door de fokkersraad worden goedgekeurd.
De fokkersraad komt minimaal 1 keer per jaar bij elkaar in vergadering.
Hieronder vindt u de meest actuele reglementen, protocollen en besluiten.

Verenigings Fokreglement VFR (versie 1-10-2020)

PROTOCOLLEN EN BESLUITEN FOKKERIJ versie 9

Back To Top