Fokgeschiktheidscertificaat behaald op 25 september 2021

NHSB  3148178
Geboren: 8-8-2017
HD uitslag: HD A, NW 35, BA:0
ED uitslag: vrij

Newton’s Laws met Frasnay’s Flair is aangekeurd op 25 september 2021
keurmeester gedragstest: Caya Krijnse Locker
keurmeester exterieur: Hannie Vink

Eigenaar: H.J.M. Linthorst
email: hulint@gmail.com
Fokker: Brenda Pronk

Newton’s Laws met FF – certificaat

Back To Top