In het drieluik webinars zal op woensdag 11 januari het webinar over regelgeving bij het fokken worden besproken.
Waar krijg je als fokker mee te maken bij het fokken van een nestje.

Door de overheid zijn algemene regels opgesteld om de gezondheid en welzijn van honden te beschermen. De regels gelden niet alleen voor bedrijfsmatige fokkers, maar ook voor particulieren die een keer een nestje willen fokken.

Naast deze algemene regels gelden er voor rashonden met een stamboom aanvullende regels die de gezondheid, welzijn en het gedrag van het ras waarborgen. Daarbij zijn de volgende onderwerpen geborgd:

  • het voorkomen van schadelijke raskenmerken
  • het voorkomen van erfelijke aandoeningen
  • het fokken van sociale honden

De regels zijn samengevat in het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) en maken onderdeel uit van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer. Deze algemene regels gelden voor alle fokkers van rashonden. Bij overtreding van de regels gelden er sancties en bij ernstige overtreding kan de stamboomafgifte worden ingetrokken of onthouden.

De basis voor een goed fokbeleid is een sluitende afstamming. Daarom wordt de afstamming van de pups via DNA geverifieerd door de Raad van Beheer. Het DNA wordt bewaard in een databank zodat het ook beschikbaar is voor eventuele gezondheidsonderzoeken.
De afstamming via de stambomen wordt voor de Hollandse herder in een database bijgehouden. Zo hebben we een complete database vanaf de eerste stamouders uit 1895. Op dit moment werken we met Pieter Oliehoek samen en is de database van de Hollandse herder opgenomen in Dogs Global. Met Dogs Global hebben we de mogelijkheid om DNA afstamming, gezondheidsonderzoeken en (fokgeschiktheids)keuringen toe te voegen aan de database.

In het laatste Webinar van dit drieluik gaan we de database Dogs Global bespreken en toelichten.

Webinar ‘Regelgeving bij het fokken van honden’
Woensdag 11 januari 2023 van 20.00 – 21.30 uur

Aanmelden kan via Webinar ‘Regelgeving bij het fokken van honden’

Back To Top