De fokkers en aspirant fokkers zijn uitgenodigd om het online fokkersoverleg bij te wonen.

 

Agenda Fokraadsvergadering op 23 maart 2022

Digitaal via MS Teams

Aanvang 20.00 uur (voorafgaand vindt de ALV plaats)  

 1. Opening
 2. Notulen van de vorige vergadering 10 april 2021
 3. Ingekomen stukken / mededelingen
 4. Fokkerijzaken
  • Fokplanning
  • Aankeuringen
  • Zooeasy – Dogs Global
 1. Discussie Diversiteit binnen de Korthaar populatie
  • Werkgroep Outcross NHC
  • VFR en Normenmatrix Raad van Beheer
  • Aankeuring look-a-likes
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

AANMELDEN VIA DE MAIL:  voorzitter@vereniginghollandseherder.nl

U ontvangt dan een Teams link voor de vergadering

Back To Top